Медтехника «Норма»
Интернет-магазин медицинской техники

Информационный лист «Глюкофот-II» - «Гемоглан»

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського
Випуск із проблеми "Ендокринологія"
Київ, Харків - 2003

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОМПЛЕКС "ГЛЮКОФОТ-ІІ"-"ГЕМОГЛАН" ВИРОБНИЦТВА ПВП "НОРМА" ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦУКРУ КРОВІ

Пропонується використання вітчизняного комплексу "Глюкофот-ІІ"- "Гемоглан" виробництва ПВП "Норма" для визначення цукру крові з метою індивідуального контролю хворих на цукровий діабет (ЦД) та впровадження у практику роботи клінічних лабораторій обласних (міських, районних) лікарень (ендокринологічні, терапевтичні, кардіологічні стаціонари, поліклініки), сімейних лікарів.

Численні довгострокові спостереження діабетологів свідчать про те, що організована належним чином система навчання хворих на ЦД забезпечує компенсацію захворювання, зменшення частоти гострих ускладнень, скорочення термінів госпіталізації і тимчасової непрацездатності, зменшення частоти і тяжкості хронічних ускладнень. Запорукою доброго самопочуття, збереження працездатності та попередження ускладнень є підтримання рівня глюкози у крові, близького до норми, що може досягатися за допомогою щоденного його визначення у хворих на ЦД. Щоденний контроль та самоконтроль визначає, що треба здійснити для досягнення ліпшої компенсації ЦД, дозволяє хворому самостійно вирішувати багато обумовлених хворобою проблем, які виникають у повсякденному житті. Ефективним засобом самоконтролю є використання глюкометрів.

В Україні створено досить дешеву систему для визначення рівня глюкози у крові - тестер медичний "Глюкофот-ІІ" з тест-смужками "Гемоглан". Вказана система призначена для роботи при проведенні експрес-аналізу свіжої цільної капілярної крові на вміст глюкози з індикацією на цифровому табло результатів тестування в одиницях молярної концентрації глюкози у крові. Систему "Глюкофот-ІІ"-"Гемоглан" виробництва ПВП "Норма" можна успішно використовувати для визначення рівня глюкози у крові.

При роботі з тестором необхідно строго дотримуватися інструкції, що подається у паспорті до приладу. Індикаторні смужки "Гемоглан" треба зберігати в упаковці у холодильнику, здійснювати установку приладу у відповідності з номерами, що відповідають номеру аналітичної групи "Гемоглан" (6, 7, 1, 2, 3, 4 чи 5). У момент нанесення краплі цільної крові на тест-смужку треба натискати кнопку "Вимірювання", по звуковому сигналу приладу (через 30 сек) смужку слід швидко промити сильним струменем дистильованої води (при цьому зупиняється реакція взаємодії крові з реагентом індикаторної смужки) та підсушити на горизонтальній поверхні фільтрувальним папером. До закінчення часу 50 сек з початку аналізу оброблену індикаторну смужку треба вставити до тестера реактивною зоною до кнопок управління. Через 60 сек з моменту нанесення крові прилад звуковим сигналом повідомляє, що результат аналізу зареєстровано.

Недотримання вказаних правил може призвести до коливань результатів вимірювання, проте вони, як показали наші дослідження, не перевищують ± 20 %, як і вказано у паспорті до приладу. Слід зауважити, що проведення аналізу у приміщенні, де здійснюються аналізи сечі, також призводить до спотворення даних щодо вмісту глюкози у крові.

Застосування нової вітчизняної, малогабаритної (120х85х35 мм, маса 200 г), автоматичної системи для визначення рівня глюкози у крові, яка може безперервно експлуатуватися протягом 4 годин, повинно поліпшити якість обстеження хворих, особливо хворих на цукровий діабет.

Схема застосування:

  1. Підготувати тестер "Глюкофот-ІІ" до роботи, як вказано у паспорті до приладу.
  2. Встановити на дисплеї число, що відповідає номеру аналітичної групи тест-смужки "Гемолан".
  3. Підготувати тест-смужку у відповідності з інструкцією по її застосуванню.
  4. Нанести на смужку краплю свіжої крові і одночасно натиснути кнопку "Вимірювання" (після цього можна на це ж місце додати ще кров).
  5. Через 30 сек, по першому звуковому сигналу, смужку промити водою та просушити фільтрувальним папером та вмістити у тестер.
  6. Після другого звукового сигналу, тобто через 60 сек з моменту нанесення крові на смужку зареєструється результат аналізу.
  7. Перегляд результатів аналізу здійснюється за інструкцією до приладу послідовно без порушення пам'яті тестера.

Даним приладом можуть користуватися лікарі-ендокринологи, сімейні лікарі, лаборанти та хворі на цукровий діабет.


Укладачі: к.мед.н., с.н.с. Кравчун Н.О., Романова І.П., Земляніцина О.В., Пилипенко І.І., Козаков О.В.

Голова профільної проблемної комісії МОЗ та АМН України: чл.-кор. НАН та АМН України, проф. Тронько М.Д.

Голова експертної комісії: д.б.н., проф. Гладкова А.І.

Рецензенти: д.мед.н. Нещерет О.П., к.мед.н. Попова С.С.

Відповідальний за випуск: Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського АМН України.