Медтехника «Норма»
Интернет-магазин медицинской техники

Программа раннего выявления СД

"Організація та здійснення програми раннього виявлення цукрового діабету в Коломийскому районі Івано-Франківської області"

Паньків В.І., доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, головний ендокринолог Коломийської ЦРЛ,
Гаврилюк В.М., головний ендокринолог УОЗ Івано-Франківської ОДА,
Гобелецька І.Д., головний лікар Коломийської ЦРЛ

Цукровий діабет залишається однією з найбільш актуальних проблем клінічної медицини. У розвинутих країнах кількість хворих становить в середньому 2-4% від загальної популяції. На сьогодні в світі нараховується понад 170 млн хворих на цю недугу. За оцінками експертів, число хворих до 2010 року зросте до 239 млн, а до 2025 року - до 300 млн осіб. В Україні станом на 1 січня 2004 р. зареєстровано 937103 хворих на цукровий діабет, однак фахівці вважають, що ця цифра значно занижена через відсутність ефективної системи ранньої діагностики. За даними численних епідеміологічних досліджень встановлено, що істинна захворюваність населення на цукровий діабет набагато вища, а співвідношення числа зареєстрованих хворих і осіб з прихованим, недіагностованим діабетом становить 1:2,5:3. У значної частини хворих на час встановлення діагнозу цукрового діабету 2 типу (а його частота становить понад 90% від усіх випадків діабету) тривалість захворювання перевищує 7-8 років. Тому розвиток хронічних судинних ускладнень цукрового діабету часто передує виявленню діабету. Так, при встановленні діагнозу цукровий діабет 2 типу наявність ураження очей (діабетичної ретинопатії) відзначається в середньому в 25% хворих, нирок (нефропатії) - в 15%, нервової системи (нейропатії) - в 35%.

Наведені дані переконливо свідчать про те, що раннє виявлення цукрового діабету залишається надзвичайно важливим завданням. Єдиним реальним шляхом раннього виявлення цукрового діабету 2 типу - це широкомасштабне скринінгове обстеження.

Метою скринінгу цукрового діабету та інших компонентів метаболічного синдрому (ожиріння, артеріальної гіпертонії), який здійснено з 12 по 27 травня 2004 р. серед дорослого населення Коломийського району Івано-Франківської області, є найбільш раннє виявлення осіб з порушеннями вуглеводного обміну, надмірною масою тіла, підвищеним рівнем артеріального тиску.

Акція здійснювалась рамках Комплексної програми "Цукровий діабет" під керівництвом Коломийської районної державної адміністрації, Коломийської ЦРЛ та спілки хворих діабетом за підтримки вітчизняного підприємства ВВП "Норма".

Завдання цієї акції полягали у вивченні поширеності недіагностованого цукрового діабету та порушення толерантності до глюкози в популяції Коломийського району, встановленні найбільш розповсюджених факторів ризику цукрового діабету 2 типу та оцінці їхньої прогностичної значущості, а також у пропаганді здорового способу життя і додатковому інформуванні населення і, зокрема, груп ризику про реальну можливість захворювання та шляхи профілактики.

На першому етапі скринінгу визначали рівень глюкози в крові в довільний час (експрес-методом з допомогою глюкометрів "Глюкофот-II" і тест-смужок "Гемоглан" виробництва ВВП "Норма" (м.Київ), вимірювали артеріальний тиск, антропометричні показники (маса тіла і ріст), а також здійснювали пальпацію щитоподібної залози (враховуючи існуючу йодну недостатність в регіоні). Верхня межа нормальних значень для тест-смужок становила 6,1 ммоль/л.

Бригада спеціалістів здійснила виїзди в 38 сіл Коломийського району згідно із графіком, затвердженим районною державною адміністрацією. Заздалегідь через засоби масової інформації населення району було запрошене до безкоштовного обстеження. Насамперед обстежували людей віком понад 45 років, близьких родичів хворих на діабет, осіб з надмірною масою тіла, артеріальною гіпертензією, ускладненим акушерським анамнезом, гестаційним діабетом, транзиторною (епізодичною) гіперглікемію та глюкозурією в анамнезі, осіб з порушеннями ліпідного обміну та іншими проявами метаболічного синдрому, з хронічними захворюваннями печінки, нирок, серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця), хронічним пародонтозом і фурункульозом, з ураженням периферичної нервової системи, наявністю ознак цукрового діабету (сухість в роті, спрага, свербіння шкіри, болі в ногах, зниження зору, часте сечовиділення та ін.). Особи з підвищеним рівнем глікемії скеровувались на другий етап скринінгу для визначення глікемії натще і проведення глюкозотолерантного тесту.

Загалом дослідження виконане в 6 096 осіб у кабінетах скринінгу, розгорнутих на базі центральної районної поліклініки та лікарських амбулаторій Коломийського району. Організаційно-методичне керівництво програмою скринінгу здійснював ендокринологічний кабінет центральної районної поліклініки. Нами було розроблено типове оснащення кабінетів скринінгу, що включало ростомір, вагу, тонометр, портативний глюкометр "Глюкофот-II" (ВВП "Норма", м.Київ), стандартний набір для забору крові.

Оповіщення населення здійснювалося за допомогою спеціально розроблених інформаційних листків, плакатів, розміщених у лікарських амбулаторіях, поліклініках, аптеках, магазинах та інших громадських місцях, а також з використанням попередньо складеної нами бази даних про родичів хворих на цукровий діабет.

Серед 6 096 обстежених за програмою скринінгу було виявлено 311 випадків гіперглікемій (5,1%), а після до обстеження - 242 хворих на цукровий діабет (3,96%).

У переважної більшості (91%) обстежених відзначалися фактори ризику розвитку ЦД 2 типу. Серед найпоширеніших у популяції Коломийського району факторів ризику розвитку ЦД 2 типу слід виділити надлишкову масу тіла і підвищений АТ. Більш, ніж у половини обстежених маса тіла перевищувала нормальну, причому в 35,3% випадків відзначалася надлишкова вага, а в 26,8% - ожиріння. У той же час серед населення гірських сіл району (Марківка, Рунгури, Слобода) підвищений рівень глюкози в крові визначено лише в 1,5% випадків, що можна пов'язати з меншою частотою ожиріння, артеріальної гіпертензії серед обстежених.

У більшої частини обстежених (57,6%) був зафіксований підвищений рівень артеріального тиску. Менш розповсюдженими факторами ризику розвитку ЦД були обтяжена по цукровому діабету спадковість, яка відзначалася у 17,3% обстежених, а також ускладнений акушерський анамнез (7,6%).

Динаміка поширеності ЦД 2 типу переконливо свідчить про те, що найбільшим ризиком захворіти на ЦД володіють особи старших вікових груп, причому чіткий ріст захворюваності розпочинається після 45 років, у зв'язку з чим до здійснення скринінгових заходів слід включати насамперед осіб, які досягли цього віку.

Позитивними результатами організації скринінгу варто визнати широке охоплення осіб з факторами ризику розвитку ЦД, виявлення порушень вуглеводного обміну на ранніх стадіях, коли можливе ефективне здійснення програми немедикаментозної корекції, що в багатьох випадках дозволяє запобігти чи відстрочити перехід ПТГ до ЦД 2 типу. Залучені до програми скринінгу матеріальні ресурси заощаджують бюджетні кошти за рахунок менших витрат на лікування явного цукрового діабету та його мікро- і макросудинних ускладнень.

Слід відзначити надійність, точність (підвищені рівні глікемії додатково перевірялися) і доступність за ціною глюкометрів "Глюкофот-II" і тест-смужок "Гемоглан" виробництва ВВП "Норма" (м.Київ). Після завершення акції за рахунок коштів Коломийської районної державної адміністрації глюкометри "Глюкофот-II" були закуплені для всіх лікарських амбулаторій та поліклінік району.

На підсумковій конференції, яка відбулася в Коломиї 28 травня 2004 р. з участю директора Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка М.Д.Тронька, керівників району, громадських діабетичних асоціацій області й міста, гідно оцінено ту величезну й украй необхідну справу лікарів-ендокринологів спільно з працівниками ВВП "Норма", уперше організовану в нашому краї.

Важливим завданням, як наголошувалося на конференції, є потреба передусім змінити ставлення людей до свого здоров'я, адже дехто воліє за краще просто нічого не знати.

Проведена акція не є разовим заходом. Сільських медиків зобов'язано продовжити розпочату справу в планах профілактики та нагляду за виявленими хворими. Набутий досвід вартує впровадження в усіх областях України.

научно-популярный журнал "ДИАБЕТИК" 4/2004