Медтехника «Норма»
Интернет-магазин медицинской техники

На борьбу с сахарным диабетом

"На боротьбу з цукровим діабетом"

Паньків В.І., доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, головний ендокринолог Коломийської ЦРЛ,

Гаврилюк В.М., головний ендокринолог УОЗ Івано-Франківської ОДА,

Гобелецька І.Д., головний лікар Коломийської ЦРЛ

У Коломийському районі вперше в рамках національної програми “Цукровий діабет” під керівництвом Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка АМН України, за сприяння Коломи йської районної держадміністрації, вітчизняного підприємства ВВП “Норма” (м.Київ) було безкоштовно обстежено понад 6 тисяч мешканців.

Відомо, що цукровий діабет і надалі залишається медико-соціальною проблемою. Діабет небезпідставно називають фатумом тисячоліття, ця хвороба з року в рік прогресує і молодшає. У світі на недугу хворіє понад 170 млн людей. На думку експертів, число хворих на цукровий діабет у 2010 році зросте до 239 млн, а до 2025 року – до 300 млн осіб. Хоча в Україні станом на 1 січня 2004 р. зареєстровано 937103 хворих на цукровий діабет, вважаємо, що ця цифра значно занижена через відсутність ефективної системи ранньої діагностики. За даними власних спостережень, у значної частини хворих на час встановлення діагнозу цукрового діабету 2 типу (а його частота досягає 90% від усіх випадків діабету) тривалість захворювання перевищує 7-8 років. Тому досить часто цукровий діабет вперше виявляють вже за наявності хронічних судинних ускладнень, зокрема гангрени нижніх кінцівок, ретино- і нефропатії. Так, при встановленні діагнозу цукровий діабет 2-го типу частота діабетичної ретинопатії досягає 25%, нефропатії – 15%, нейропатії – 35%.

Як бачимо, цукровий діабет підступно підточує організм людини, яка й не підозрює в себе таку недугу. Що, власне підтвердив й скринінг: 4% обстежених і не підозрювали про первинні ознаки хвороби.

Тому раннє виявлення цукрового діабету залишається надзвичайно серйозним завданням. При виявленні недуги на початкових стадіях можливий своєчасний початок лікування, а воно в більшості випадків полягає в дотриманні дієтичних рекомендацій і застосуванні дозованих фізичних навантажень. Саме такі заходи сприятимуть підтриманню нормального рівня глюкози в крові, що дозволить запобігти розвитку ускладнень цукрового діабету.

Метою скринінгу цукрового діабету, який здійснено з 12 по 27 травня 2004 р. серед дорослого населення Коломийщини, було найбільш раннє виявлення осіб з порушенням вуглеводного обміну, надмірною масою тіла, підвищеним рівнем артеріального тиску.

Нами вивчено частоту недіагностованого цукрового діабету та порушення толерантності до глюкози серед населення району, встановлені найбільш розповсюджені чинники ризику цукрового діабету 2-го типу. Особливо важливим завданням є потреба передусім змінити ставлення людей до свого здоров’я, адже дехто воліє за краще просто нічого не знати.

За допомогою глюкометрів “Глюкофот–II” і тест-смужок “Гемоглан” виробництва ВВП “Норма” (м.Київ) на першому етапі скринінгу визначали рівень глюкози в крові в довільний час, масу тіла, вимірювали артеріальний тиск. Враховуючи існуючу йодну недостатність в регіоні, здійснювали пальпацію щитоподібної залози.

Бригада спеціалістів здійснила виїзди в більшість сіл Коломийського району згідно із графіком, заздалегідь затвердженим районною державною адміністрацією. Через засоби масової інформації (місцеві газети, телебачення, радіомовлення) населення району було запрошене до безкоштовного обстеження. Оповіщення населення здійснювалося за допомогою спеціально розроблених інформаційних листків, плакатів, розміщених у лікарських амбулаторіях, поліклініках, аптеках, магазинах та інших громадських місцях.

Насамперед обстежували людей віком понад 45 років, близьких родичів хворих на діабет, осіб з надмірною масою тіла та ожирінням, артеріальною гіпертонією, транзиторною (епізодичною) гіперглікемію та глюкозурією в анамнезі, осіб з порушеннями ліпідного обміну та іншими проявами метаболічного синдрому, з хронічними захворюваннями печінки, нирок, серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця), хронічним пародонтозом і фурункульозом, з ураженням периферичної нервової системи, наявністю ознак цукрового діабету (сухість в роті, спрага, свербіння шкіри, болі в ногах, зниження зору, часте сечовиділення та ін.).

Частині осіб (похилого віку, інвалідам першої групи та ін.) обстеження на визначення глюкози в крові було зроблено в домашніх умовах. Серед них частота вперше виявленого цукрового діабету досягала 10%.

Осіб з підвищеним рівнем глюкози в крові направляли на другий етап скринінгу з метою визначення глікемії натще і проведення глюкозотолерантного тесту.

Загалом дослідження виконане в 6?096 осіб у кабінетах, відведених для скринінгу, на базі центральної районної поліклініки та лікарських амбулаторій Коломийського району.

На першому етапі скринінгу серед 6?096 обстежених нами було виявлено 311 випадків гіперглікемій (5,1%), на другому (після до обстеження) – 242 хворих на цукровий діабет (3,96%).

Аналізуючи основні фактори ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу, слід відзначити надмірну масу тіла і підвищений рівень артеріального тиску. Так, у 61% обстежених маса тіла перевищувала нормальну, причому в 26,8% спостерігалося ожиріння. У той же час серед населення гірських сіл району (Слобода, Марківка, Рунгури), де була менша частота ожиріння, артеріальної гіпертензії серед обстежених, підвищений рівень глюкози в крові визначено лише в 1,5% випадків.

Результати проведеного скринінгу засвідчують більшу частоту розвитку цукрового діабету 2-го типу в жінок (у 1,2 рази вищу, ніж у чоловіків). Пік захворюваності припадав на вік 56–60 років.

Позитивним результатом проведеного скринінгу слід визнати широке охоплення осіб з факторами ризику розвитку цукрового діабету, виявлення порушення вуглеводного обміну на початкових стадіях. Залучені до програми скринінгу матеріальні ресурси зможуть заощадити бюджетні кошти за рахунок менших витрат на лікування явного цукрового діабету та його судинних ускладнень.

Під час проведення скринінгу ми переконалися в надійності та точності (підвищені рівні глікемії додатково перевірялися) глюкометрів “Глюкофот–II” і тест-смужок “Гемоглан” виробництва ВВП “Норма”. Проведена акція не є разовим заходом, адже після завершення акції за рахунок коштів Коломийської районної державної адміністрації глюкометри “Глюкофот-II” були закуплені для всіх лікарських амбулаторій та поліклінік району. Сільських медиків зобов’язано продовжити розпочату справу в планах профілактики та нагляду за виявленими хворими.

На підсумковій конференції, яка відбулася в Коломиї 28 травня 2004 р. за участю директора Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка М.Д.Тронька, заступника директора В.В.Маркова, доктора медичних наук Є.В.Лучицького, керівників району, громадських діабетичних асоціацій області й міста, гідно оцінено ту величезну й украй необхідну справу лікарів-ендокринологів спільно з працівниками ВВП “Норма”, уперше організовану в нашому краї.

Набутий досвід вартує впровадження в усіх областях України.

Журнал "Діабетологічний вісник" 8/2004