Медтехника «Норма»
Интернет-магазин медицинской техники

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации

Про реестрацiю малих пiдприемств та вирiшення iнших питань, пов'язаних з iх роботою

Згiдно з дiючим законодавством, що регламентуе дiяльнiсть пiдприемств на територii УРСР i СРСР та визначае економiчнi та правовi основи дiяльностi малих пiдприемств виконком Жовтневоi районноi Ради народних депутатiв вирiшив:

1. Зарееструвати, згiдно статутiв:

1.19 Виробничо впроваджувальне пiдприемство "НОРМА"

6. Малим пiдприемствам, що вказаннi в п.1,2 вiдкрити рахунки в банках мiста Киева.

7. Малим пiдприемствам, що вказаннi в п.1,2 в десятиденний строк пiсля проведення реестрацii стати на облiк в фiнансових органах за мiсцем розташування та управлiння статистики мiста Киева.

8. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника голови виконкому тов. Воропаеву Н.К. та податкову iнспекцiю виконкому.

 

Голова: В. Сторожук

Керуючий справами: Н. Росада